Vrienden jong en oud

Doordat zowel Jeanne als ik met veel gemak contacten leggen, kan ik wel zeggen dat we over een flinke schare kennissen en vrienden beschikken, ook onze werkzaamheden hebben hier natuurlijk toe bijgedragen. Het gaat niet aan om ze allemaal te noemen, doch enkelen zullen we in de volgende sub-pagina's van tijd tot tijd aan u voorstellen.