De 'Webmaster' op zijn vachtje. Anno 1940

En dan als AOWer. Augustus2005

Beste vrienden en vriendinnen

 

Gezien het feit dat het 65 jaar geleden is dat ik het daglicht aanschouwde, mag ik me dus op dit moment scharen bij "Het Legioen der AOW-ers" en wordt ik derhalve een "uitkeringstrekker" en "bejaarde". 

Ik moet u mededelen dat dit, in mijn beleving,  echter alleen "titulair" zo is, want ik voel me noch 'bejaard' noch 'trekker' dus probeer ik me maar bij het oude te houden.

 

Natuurlijk vind ik het best interessant dat 'vadertje Drees' voor mij een paar centjes opzij heeft gelegd waardoor ik er wat 'ruimer' bij kom te zitten. Ook een paar maatregelen, eerder in mijn bestaan, dragen hiertoe bij, o.a. een 6 jarige Marine carrière als Hofmeester levert me nog € 34,76  per maand op ( inclusief de tropenjaren, op het uur af)

 

We, Jeanne mijn vrouw en ik, lijden echter al enige jaren onder een "werkeloos" bestaan, toen we in 1999 ons bedrijf ( een Café- Restaurant in Woerden) verkochten, hebben we het zo ingericht dat we, zij het nederig maar een redelijk bestaan, zonder ‘lonende arbeid’ konden voortzetten.

 

Nu ik deze 'mijlpaal' heb bereikt is het misschien wel leuk om U op een luchtige manier en natuurlijk zeer beperkt, het een en ander van mijn levensloop  'kond' te doen'. Het is allerminst mijn bedoeling om u te gaan vertellen hoe geweldig ik het allemaal wel heb gedaan, maar veel eerder, hoe ik het beter had kunnen doen en u te vertellen wie of wat we zijn en waar we vandaan zijn gekomen, en dit op een makkelijke manier, soms met een fotootje en soms met een anekdote of met een 'knipoog' maar beslist geen 'biografie', en ja "  Read it or delete it "  just what you want. 

PS een groot gedeelte van deze verhalen zijn mij natuurlijk ook verteld, alles kan ik me vanzelfsprekend nooit meer helemaal zelf herinneren en daarom mogelijk best op details iets afwijken, voor wat betreft tijden en namen enz.  Ze zijn echter wel echt gebeurd en berusten derhalve beslist op waarheden. !!!!  

 

De "Webstar" op 65 jarige leeftijd

Opmerkingen

18.12.2020 15:09

Philip J. Burggraaf

Goed gedaan, erg leuk om te zien en lezen.